Supermarket Sztuki IV „Globalne zauroczenie” jest czwartą edycją ewoluującego projektu, którego głównym celem jest promowanie młodych artystów z Polski i innych krajów (w przyszłości pragniemy rozwinąć formułę międzynarodową – V  edycja w 2005 roku) oraz propagowanie sztuki współczesnej.

Na projekt składają się dwie prezentacje.

W jednej uczestniczą młodzi artyści z Polski i Danii wybrani w drodze konkursu, w  drugiej - artyści zaproszeni przez kuratora: Marta Deskur, Zuzanna Janin/Janina i Dorota Podlaska.

Młodych artystów wybrało jury w składzie:

Anda Rottenberg (przewodnicząca), Adam Budak, Magdalena Ujma, Agata Smalcerz, Stach Szabłowski, Jerzy Pietras.

Do wystawy pokonkursowej zakwalifikowanych zostało 27 zgłoszeń (w tym 3 grupy artystyczne) spośród 140 nadesłanych. Jury oceniło bardzo wysoko poziom IV edycji konkursu.

Artyści wybrani:

Joanna Bylicka, Marcin Chomicki, Grzegorz Drozd, Karolina Freino, Kamil Geski, Urszula Gogol, Grupa Twożywo (Mariusz Libel & Krzysztof Sidorek), Paweł Janas, Bogusław Jaworski, Andrzej Karmasz, Alicja Karska, Aleksandra Kucińska, Katarzyna Lis, Alicja Łukasiak, Artur Malewski, Paweł Menc, Artgroup Namill (Mads Thomsen &Nils Grarup), Anna Ostoya, Marta Pszonak, Anna Reinert, Cecilie Rosdahl, Jarosław Smolak & Mariusz Gorzelak, Jakub Stępień, Maciej Stępiński, Aleksandra Went, Paweł Wróblewski, Tomasz Zerek. 

Supermarket Sztuki IV „Globalne zauroczenie” dotyczy problematyki związanej z doświadczeniem globalizacji. Próbuje opisać dwa przeciwstawnie przebiegające procesy: ujednolicenie i komercjalizację relacji międzyludzkich, a z drugiej strony ucieczkę w intymność, dowartościowanie uczuć, więzi, przyjaźni czy miłości.

 

Kurator i koordynator: Agnieszka Żechowska

Projekt ekspozycji: Dorota Cegielska

Wystawa: Galeria DAP (Dom Artysty Plastyka) i Galeria Lufcik OW ZPAP

6-27 listopada 2003

Organizator: Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków


Współorganizator: Samorząd Województwa Mazowieckiego

Patronat honorowy: Waldemar Dąbrowski Minister Kultury RP

Sponsorzy / Patroni medialni:

Dewoo Electronics, Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Europapier Impap, Duński Instytut Kultury, Goethe Institut, www.owzpap.pl - internetowy sklep zaopatrzenia plastyków, Pyrofleks, Kam Art, Aqua Ell, A. Blikle, U Artystów, ARTeon, Polskie Radio Program 2, Exit, AKTIVIST, The Warsaw Voice, WiK, Artinfo.pl


Pierwsza edycja Supermarketu Sztuki odbyła się w 2000 roku w Galeri DAP.

Kolejne:

II – Wybór należy do Ciebie – 2001

III – Ludzie i przedmioty – 2002

IV – Globalne zauroczenie – 2003

V – międzynarodowa – planowana na rok 2005 – informacje na bieżąco w aktualnościach

© Agnieszka Żechowska, Lucjan Wiśniewski